top of page

Renovering av altan i Stockholm

I denna altan togs bort all trä golv och ersattes med nytt.  

Dessutom förstärktes även basen för bättre stabilitet och säkerhet. 

TJÄNSTER

snickeriarbete 

bottom of page